چهارشنبه، خرداد ۰۳، ۱۳۹۶

اطلاع به بازدید کنندگان


بازدید کننده گرامی!

در صورت علاقمندی، توجه شما را به مطالعه مقاله ای در این وبلاگ، که به "انتخابات" سال 1392 (یعنی دوره اول تعیین رئیس "جمهور" کنونی رژیم اسلامی) مربوط است، جلب میکنم:

کشمکش کرکسها و کفتارها!

__________________