دوشنبه، دی ۲۰، ۱۳۹۵

رفسن جانی مرد

به درک!

جمشید، مفسر اینترنتی و بدون هیچ رابطه ای با خبررسانی و تفسیر وقایع بشیوه "بی بی سی"

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر