جمعه، بهمن ۰۳، ۱۳۹۳

"یورو نیوز" فارسی: دروغ رسانی بجای خبررسانی!-1


در دفاع از حق مردم ایران به کسب اطلاعات تحریف نشده از رسانه های فارسی زبان خارج


اکبر تک دهقان
3 بهمن 1393- 23 ژانویه 2015

در زیر مقاله ای همراه با یک فیلم خبری از "یورو نیوز" فارسی مورد نقد قرار میگیرد. تکه پاره های فیلم، هیچ ربطی به محتوای مقاله و گفتار ضمن آن ندارند. "یورو نیوز" فارسی، بطور سیستماتیک و از موضع سلطنت طلبان افراطی، اخبار و مسائلی را که بنحوی به نیروهای چپ و یا حتی روسیه مربوط باشند، تحریف میکند. در مقالات بعدی در این وبلاگ، "چشمه" های دیگری از شاهکار این رسانه وابسته به سنت ضد دموکراتیک رژیم پهلوی نشان داده خواهند شد.

در زیر مقاله ای با نام بالای آن بتاریخ 19 ژانویه و در نشانی زیر از سایت فارسی یورو نیوز:
تاریخ: 19/01 17:28 CET

اصل مقاله "یورو نیوز" فارسی در زیر به رنگ آبی و اشاره به تحریفات و نقایص آن از سوی منتفد به رنگ سیاه آمده اند.
----------

رهبر حزب سیریزا می گوید توانایی نجات یونان از بحران را دارد

بحران اقتصادی رو به گسترش در یونان، خدمت زیادی به الکسیس سیپراس کرده است. این سیاستمدار چهل سالۀ یونانی، که مخالف سرسخت برنامه های ریاضت اقتصادی اعمال شده از سوی دولت کنونی است، می گوید یونان باید از منطقه پولی یورو خارج شود.

1- عنوان مقاله، یعنی: "رهبر حزب سیریزا میگوید توانایی نجات یونان از بحران را دارد"، خود عنوانی بی معنی است. هر سیاستمدار و حزبی در هر  انتخاباتی در جهان، همین محتوا را در اشکال گوناگون و چه بسا هزاران بار گفته و تکرار میکند. اما بندرت از آنها یک تیتر خبری ساخته میشود! حال اگر در تحریف و دروغگویی آشکار در متن مقاله دقت گردد، روشن میشود، که این عنوان، خود انتخابی آگاهانه در خدمت همین تحریف است. یعنی القاء این موضع که: باید یونان را از حوزه یورو اخراج کرد. ظاهراً چون "آلکسیس سیپراس" هم خود اعلام کرده، که او میتواند، بدون عضویت در حوزه یورو، بحران این کشور را حل کند!!

2- بحران یونان، بحران "اقتصادی رو به گسترش" نیست. بلکه بحرانی ناشی از بحران بدهی های دولتی است، که تحت شرایط بحران مالی- اقتصادی بزرگ غرب در سالهای 2007 تا 2008، که از آمریکا شروع شد و نه از یونان، تشدید شده، و از کنترل خارج شده است.

3- برنامه های ریاضت اقتصادی نه از طرف دولت کنونی، بلکه از سوی "ترویکا"، یعنی کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول "اعمال" گشته، هر سه ماه یکبار هم کنترل شده، و گروههای بازرسی آنها یک به یک دستورات لازم بعدی را صادر میکنند.

4- الکسیس سیپراس، نه شخصاً، نه از طریق "سیریزا"، نه شفاهاً و نه کتبا، هرگز خواهان خروج یونان از حوزه یورو نشده است. "یورو نیوز" فارسی، باید منبعی برای طرح چنین ادعایی بویژه منبع جدیدی را اعلام کند. در زیر، آخرین موضع "الکسی سیپراس" و "سیریزا" در موضوع عضویت این کشور در حوزه یورو:

"اما مردم در یونان و اروپا نباید از هیچ چیزی وحشت کنند. به این دلیل که سیریزا، نه فروپاشی یورو، بلکه نجات آن را میخواهد. و نجات یورو برای کشورهای عضو، اگر میزان بدهی های دولتی از کنترل خارج شوند، غیرممکن است."

یونان در بحران یورو: فرصت یک دگرگونی تاریخی، 19 دی 1393- 9 ژانویه 2015،  

5- مقاله در همان آغاز، تصویر یک فرد سوء استفاده چی را از "الکسیس سیپراس" منعکس میکند. گویا او فرد مهمی نیست، توانایی و حرفی برای گفتن ندارد و این تنها بحران اقتصادی است، که او از آن استفاده میکند! با چنین استدلالی، همه انتخابات ها در غرب و جهان چیزی جز "خدمت" این یا آن بحران، به احزاب و سیاستمداران نیست!

البته این طرز تلقی غیرواقعی، جوهر اصلی نگاه سلطنت طلبان ایرانی به نیروی چپ در جامعه بطور کلی است. آنها موجودیت و قدرت چپ را تنها محصول شرایط بحران اقتصادی دانسته، این نیرو را بعنوان یک نیروی استفاده جو معرفی میکنند. از آنجا که اساساً عدالت و آزادی برای توده های مردم، چه بعنوان ضرورت و نیاز رشد جامعه و چه بعنوان حقوق انسان، جایی در فلسفه سیاسی آنها ندارد. وجود احزاب گوناگون، از آن میان احزاب چپ، محصول وجود جامعه ای با تضادها و تناقضات طبقاتی است و به استفاده و یا سوء استفاده کسی از موضوعی مربوط نیست.

سال ۲۰۰۹ و در پی انتخابات پارلمان یونان، الکسیس سیپراس به مرجع قانونگذاری این کشور راه یافت. وی در آن هنگام حزب سیریزا را به راه انداخته بود و این حزب موفق به کسب ۵.۰۴ دهم درصد کرسی های مجلس یونان شد.

6- "حزب سیریزا" رسماً در اول ژوئن 2012 تأسیس شده، و در سال 2009، هنوز "حزب سیریزا" وجود نداشته است. تا تاریخ فوق، نه حزب کنونی "سیریزا"، بلکه تجمعی از سازمانهای کوچک و گروههای اجتماعی در انتخاباتهای شهری و پارلمانی، لیستی از کاندیداهای مشترک خود را معرفی کرده، و بعنوان یک ائتلاف انتخاباتی هم نزد مراجع انتخاباتی ثبت شده، وجود داشتند.

7- در انتخابات سال 2009، ائتلاف انتخاباتی گروههای فوق، به 4.06% درصد مجموع آراء دست یافته و نه 5.04% آراء، که متعلق به آمارهای سال 2007 است، و همراه با آن، 13 نماینده به پارلمان اعزام کرد. "سیریزا" بعنوان ائتلاف انتخاباتی گروهها، از سال 2004 در پارلمان یونان حضور دارد و نه اینکه تازه از سال 2009 وارد پارلمان شده باشد.

8- آقا و خانم رسانه "دموکراتیک" فارسی زبان! اصطلاح "وی در آن هنگام حزب سیریزا را به راه انداخته بود"، برخوردی تحقیرآمیز و توهین آمیز به کسی است، که با رأی نزدیک به 27% مجموع آراء مردم یک کشور اروپایی در پارلمان نشسته، فعال ترین فرد سیاسی این پارلمان، رهبر اپوزیسیون و هم اینک هم، امید اصلی مردم برای نجات این کشور و همه نیروی چپ اروپا برای خاتمه دادن به سیاست ریاضت اقتصادی در اتحادیه اروپا است. او همچنین کاندیدای همه احزاب چپ اتحادیه اروپا برای پست ریاست کمیسیون اروپا در انتخابات اخیر به این منظور هم بود.

وی از همان زمان، فعالیت سیاسی این حزب را بر مخالفت با برنامه های خواسته شده از سوی بانک مرکزی اروپا، صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا بعنوان وام دهندگان به یونان بنانهاده است.

9- برنامه های ریاضتی در یونان، تازه از سال 2010 وجود دارد و نه از سال 2009. برای اینکه اصلاً موضوع خطر ورشکستگی یونان از سال 2010 مطرح شده است! برنامه های ریاضتی "ترویکا" پس از شروع پرداخت پاکت کمک اول به این کشور آغاز شده است. در روز 23 آوریل 2010، برای جلوگیری از ورشکستگی دولتی، دولت سابق یونان از اتحادیه اروپا درخواست کمک کرد.

اولین پاکت کمک به یونان، تازه در اجلاس سران اتحادیه اروپا در روز 19 مه 2010 به تصویب رسیده است. در سال مذکور قرار میشود تا انتهای سال، حداکثر 30 میلیارد یورو بعنوان وام به این کشور پرداخت شود. ادعای "یورو نیوز" فارسی، که از سال 2009 چنین وامهایی وجود داشته و از سوی "سیریزا" علیه آنها مبارزه ای جریان داشته، "خُلّص" دروغ است! بدهی های سابق دولت یونان، نظیر هر کشوری، از طریق فروش اوراق قرضه های آن در بازارهای مالی و یا دریافت وام از بانکهای داخلی ایجاد شده بودند.

از این گذشته، "یورو نیوز" فارسی، فلسفه وجودی این حزب سیاسی چپ را، تنها مبارزه با برنامه های "ترویکا" معرفی میکند. درک غیردموکراتیک این رسانه در این رابطه، که گویا یک نیروی چپ، هیچ نیست بجز مخالفت با این یا آن نقص و ضعف نظام سرمایه داری، از فلسفه سیاسی غیراجتماعی جریان راست افراطی سلطنت طلبان ایرانی ناشی میشود. نگاهی به برنامه اتحاد گروههای موسوم به "سیریزا" در ماه مه 2012 در نشانی زیر، برای مسئولین "یورو نیوز" فارسی روشن خواهد ساخت، که "الکسیس سیپراس"، خیلی بیش از مخالفت صرف با برنامه های "ترویکا" است:

برنامه جبهه متحد اجتماعی یونان- سیریزا (SYRIZA)

ضمن آنکه، همواره بر خارج شدن یونان از منطقۀ تحت نفوذ یورو بعنوان تنها راه حل نجات از بحران اقتصادی تاکید کرده است.

10- الکسیس سیپراس، هرگز بر خارج شدن یونان از منطقه ارزی یورو، نه اشاره و نه تأکید کرده است. چرا باید خروج از حوزه یورو، "تنها راه نجات از بحران اقتصادی" یونان باشد؟

الکسیسس سیپراس بعد از راهیابی به پارلمان یونان گفت: “ما توصیه هایی برای رسیدن به دموکراسی و همچنین برای مردم یونان داریم تا بتوانند آینده را خود انتخاب کنند، توصیۀ ما برگزاری یک همه پرسی در بارۀ این برنامه های ریاضت اقتصادی است.”

الکسیس سیپراس که جوانترین سیاستمدار یونان است، با تشدید مخالفت خود با این برنامه ها، بر پیروزی های خود افزود. در انتخابات پارلمانی زودهنگام در ماه می ۲۰۱۲، در راس حزب سیریزا به به جایگاه دوم رسید و با کسب ۵۲ کرسی از پارلمان از سوی رییس جمهوری این کشور برای تشکیل دولت ائتلافی منصوب شد.

11- الکسیس سیپراس، جوانترین سیاستمدار یونان نیست! او جوانترین سیاستمدار در میان چند سیاستمداری است، که کاملاً در رأس قرار  دارند- نظیر رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس حزب پاسوک!

12- الکسیس سیپراس از سوی رئیس جمهور یونان برای تشکیل دولت ائتلافی "منصوب" نشد. بلکه بدلیل عدم وجود اکثریت لازم، اول حزب "دموکراسی نوین" که بیشترین میزان آراء را کسب کرده بود، مأمور تشکیل کابینه شد. او در این تلاش خود شکست خورد. براساس قانون اساسی یونان، بعد از آن باید دومین حزب، که "ائتلاف انتخاباتی سیریزا" و نه "حزب سیریزا" بود، برای تشکیل کابینه مأمور میشد، که او هم پیشاپیش اعلام کرد، با احزاب قدیمی ائتلاف نخواهد کرد. بعد از دومین حزب نیرومند، حال حزب سوم یعنی "پاسوک" مأمور تشکیل کابینه دولت گردید، که او هم موفق به این امر نشد. جمله بندی "یورو نیوز"، همه این واقعیات را پرده پوشی کرده، موضوع را بنحو تحریف شده ای بازتاب میدهد.

عدم موفقیت وی در فاصلۀ فرصت دو روزه ای که برای این مهم در اختیار داشت، موجب شد که کار دولت به انتخابات جدیدی ختم شود. در انتخابات مجددی که در ماه ژوئن همان سال برگزار شد، حزب سیریزا ۲۷ درصد آرا را کسب کرد و بر تعداد کرسی های خود در پارلمان افزود. در این انتخابات، سیریزا ۷۱ نماینده به مجلس فرستاد.

13- "عدم موفقیت وی" به انتخابات جدیدی ختم نشد. بلکه عدم موفقیت حزب بعدی، یعنی حزب پاسوک، و در واقع از نظر قانون: عدم موفقیت هیچیک از احزاب بزرگ به تشکیل کابینه، منجر به تعیین مهلت انتخابات جدیدی گردید.

وی بعد از این انتخابات گفت: “امروز ما راه امید و رسیدن به فردای بهتر را همراه با ملت متحد و مفتخر یونان باز کردیم.”

...
...
...

پیش از این، ملی کردن بانک ها و عدم بازپرداخت بدهی های یونان به وام دهندگان از شعارهایی بود که الکسیس سیپراس اکنون آنها را از نطق های خود حذف کرده است اما با جدیت به خروج یونان از منطقۀ پولی یورو اصرار می ورزد.

14- برنامه "سریزا" در موضوع بدهی های دولتی، هرگز سیاست "عدم بازپرداخت بدهی های یونان به وام دهندگان" نبوده است. بلکه شامل انجام مذاکرات مجدد با طرفهای "ترویکا"، بمنظور تعلیق بازپرداخت بدهی ها تا فرارسیدن شرایط رشد اقتصادی و اشتغال میگردید. "یورو نیوز" فارسی از "الکسیس سیپراس" تصویر یک راهزن را ارائه میدهد، که گویا صاف و ساده قصد دارد، بدهیهای دولتی این کشور را نپردازد. همچنین سیاست ملی کردن بانکها، جای مهمی را در "شعارهای" این حزب اشغال نکرده است. وقتی بانکها تماماً بدهکار و بخشی از معضلات یک کشور محسوب گردند، "شعار" ملی کردن آنها، در واقعیت چیزی جز به گردن گرفتن بدهیهای آنها از سوی مردم نیست!

15- باز بعنوان آخرین جمله، ادعا میشود، که او "با جدیت به خروج یونان از منطقه پولی یورو اصرار می ورزد".

"یورو نیوز" فارسی نه فقط در موضوع خروج یونان از منطقه ارزی یورو دروغ میگوید، بلکه بطور آشکاری، آگاهانه این موضوع را بعنوان یک خط و مشی درست از نظر خود، هم برای مردم یونان و هم برای کشورهای حوزه یورو، تبلیغ میکند!

نویسنده مقاله پرغلط و سراپا تحریف بالا، باید از سوی مسئول مافوق خود، این مأموریت را دریافت کرده باشد، که برای ضرورت اخراج یونان از حوزه یورو تبلیغ کند! در زبان فارسی: حرف توی دهان کسی گذاشتن! تمام مقاله از بالا تا انتها، بطور سیستماتیک و آگاهانه همین "خط" را دنبال میکند. او همچنین در نقل قولهای بدون ذکر منبع و تاریخ از الکسیس سیپراس، تصویر یک رهبر ناسیونالیست را که برای خروج یونان از حوزه یورو مبارزه میکند، ارائه میدهد.

"یورو نیوز" فارسی، که آشکارا، سیاست ضد چپ و ضد روسی- که در واقعیت رابطه ای با یکدیگر ندارند-، را در بلندگو میکند، ارگانی جز دستگاه تبلیغاتی سلطنت طلبان افراطی نیست. نگاه دقیق به شیوه انعکاس اخبار و اطلاعات در آن، فقدان حداقلی از راستگویی و کیفیت ژورنالیستی، درعوض سانسور و تحریف بشیوه رادیو تلویزیون ساواک را، به روشنی نشان میدهد.

موضوع بحث منتقد در بالا، بهیچوجه به درستی و یا نادرستی عضویت یونان در حوزه یورو، همچنین به نتایج احتمالی انتخابات آتی این کشور مربوط نیست. اینکه آیا کشمکشهای سیاسی در یونان، دست آخر موجب باقی ماندن این کشور در حوزه یورو و یا به خروج آن از این حوزه منجر خواهند شد هم موضوع بحث نیست. بلکه این مسئله که جناحهای محافظه کار راست و لیبرالهای راست در آلمان، از مدتها قبل در تلاش به وادار ساختن یونان به خروج از حوزه یورو هستند- اگر این کشور به تعهدات سپرده شده در موضوع صرفه جویی اقتصادی و بودجه ای به طرفهای ترویکا عمل نکند. سلطنت طلب افراطی ایرانی، که از "یورو نیوز" فارسی نظیر ارگان خصوصی خود استفاده میکند، در تأیید و تبلیغ این سیاست، هم اطلاعات غلط و تحریف شده تولید میکند و هم آنها را به عنوان مواضع الکسیس سیپراس جعل میکند!
--------------------

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر