سه‌شنبه، آذر ۱۱، ۱۳۹۳

اوپوزیسیونی که شایسته عنوان "اوپوزیسیون" نیست!


"برای من بسیار پذیرفتنی تر است که در نبردی رویاروی و نابرابر با رژیم داعشی جمهوری اسلامی کشته شوم تا با اوپوزیسیون برونمرزی آن حکومت کار سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کنم." ...  

بخوانید:
تجاربی تلخ از اوپوزیسیون سیاسی و فرهنگی ایرانی در برونمرز

میرزاآقا عسگری. مانی

دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۳ - ۰۱ دسامبر ۲۰۱۴

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر