سه‌شنبه، اسفند ۱۵، ۱۳۹۱

تلویزیون "رها" یا تلویزیون مدافعین قتل عام رهایی طلبان؟

 
اکبر تک دهقان
14 اسفند 1391- 4 مارس 2013
 
امروزه سران رژیم اسلامی، بویژه رفسنجانی، لاریجانی و رضایی، دیگر بندرت از جنایات ضدبشری خود در دهه 60 بطور علنی دفاع میکنند- آنها حتی بشیوه مزورانه ای، چندین بار به "تندروی" دستگاه آدمکشی خود در این رابطه اشاره نموده اند. تنها نیروهایی که، علناً و با افتخار از ددمنشی علیه مردم ایران در این دهه میگویند و می نویسند، باند سبز "خط امامی" موسوم به "اصلاح طلبان" حکومتی و دارودسته حاکم کنونی یعنی وابستگان به احمدی نژاد هستند. در زمینه های فاجعه بار دیگر، بویژه قتل عام یک میلیون نفر از مردم ایران و عراق و نابودی کشور طی 8 سال جنگ تجاوزکارانه، این دو نیروی باند سیاهی و رشد یافته با روحیات جنون آدمکشی، از ماهیت یکسانی برخوردار هستند.
 
محمد جواد اکبرین، مدافع سبز "خط امام" و به اعلام تلویزیون "رها"، روزنامه نگار ساکن پاریس و "سردبیر"؟! یک وبسایت، طی مصاحبه ای با تلویزیون "رها"، بنحو بیشرمانه ای، آشکارا از جنایات هولناک رژیم اسلامی علیه مردم ایران درسال 1360 دفاع میکند.*1 او در سال 2013 در اروپا، کاملاً داوطلبانه و بدون عامل ترس و محدودیت، و پس از گذشت 31 سال از یک نسل کشی گسترده و از قبل طراحی شده، چنین میگوید: 
 
" ... ببینید! 24 اسفند سال 60، آقای خمینی در شرایطی که کشور هنوز مستقر نشده، جریانهای تروریستی فعالند، دعواها، مشاجرات و نزاعهای کف خیابان هنوز در ایران وجود دارد، و اتفاقاً آن زمان، انقلاب و جمهوری اسلامی مورد نظر آیت الله خمینی رو به تثبیت شرایط میرود و رو به [این] برود که این جریانها را، که قدرتی بیاید، و این جریانها را در واقع مهار کند با قدرت نظامی ... "
 
تلویزیون "رها"، بلندگوی تبلیغاتی جریانی راست، با تمایلاتی به رژیم پهلوی  و باند اسلامی قاتلین موسوم به "سبز" بوده، در انگلستان فعالیت میکند. این شرکت رسانه ای باید از این موضوع مطلع باشد و نیازی به آموزش از سوی کسی ندارد، که در جوامع غربی و بویژه میان طبقه متوسط، جنایات بزرگ رژیم اسلامی در دهه 60 بتدریج آشکار شده، بارها و وسیعاً از سوی افراد و مجامع گوناگون محکوم شده اند. در ماههای اخیر نیز دادگاهی سمبلیک در شهر لاهه هلند به بررسی وحشیگریهای رژیم فاشیستی اسلامی پرداخته، پس از چندین روز شنیدن توصیفات جنایات رژیم توسط بازمانده گان جانباختگان و شور حقوقدانان مشهور از چندین کشور، رژیم خمینی، رفسنجانی، خامنه ای، خاتمی، موسوی و کروبی را به ارتکاب جنایت علیه بشریت محکوم نمود. قضاوت این دادگاه نمادین- با هر نوع از سازماندهی و شرایط تشکیل و یا انگیزه های سیاسی افراد شریک در آن-، اما گوشه ای از قضاوت بخش دموکراتیک جوامع غربی علیه رژیم اسلامی را هم به نمایش میگذارد. رسانه ای منتسب به ایران، که تحت این شرایط دموکراتیک فعالیت میکند، علیرغم چنین واقعیت فضای افکار عمومی اروپا، به تبلیغ بربرمنشی رژیم اسلامی از زبان "اصلاح طلبان" تبهکار میپردازد.
 
هیچ رسانه اروپایی براساس قوانین کشور خود، مجاز به تأیید و تبلیغ جنایات رژیمهای دیکتاتوری نیست؛ در غیر اینصورت حداقل باید با انتقاد شدید جامعه و برکناری مسئولان خود حساب کند. درحالیکه رسانه ای که خود را دموکراتیک میداند، و به "تمدن" هفت هزار ساله می بالد، تریبون خود را بدست موجود پست و درنده خویی میدهد، که با وقاحت در روز روشن و در شهری نظیر لندن، از بربریت جنایتکاران حرفه ای علیه دهها هزار نفر از جوانان بعضاً زیر 16 سال این کشور دفاع میکند.
 
--------------------- 
توضیحات:
 
*1- تلویزیون "رها"، گفتگوی تلفنی با محمد جواد اکبرین، 28 فوریه 2013، دقیقه 2.40 تا دقیقه 3.20،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر