سه‌شنبه، اسفند ۲۹، ۱۳۹۱

بهاران خجسته باد


تابستان 1358؛ تصویر تهیه شده در جریان صعود گروهی از فعالین سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به قله دماوند
 
 
بهاران خجسته باد!
 
 
سال 1392 آغاز میشود؛ امید که سال جدید برای دهها میلیون نفر مردم ایران، سال قابل تحمل تری شود.
 
سرود "آقتابکاران جنگلها"(سراومد زمستون):
 
بیاد فراموش نشدنی همه جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم، با تقدیر از ایستاده گی خانواده های زندانیان سیاسی و همدردی با بستگان زندانیان اجتماعی و قربانیان سیاستهای ضد مردمی حاکم!
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر