یکشنبه، خرداد ۰۵، ۱۳۹۲

من ریشه های تو را دریافته ام!
ماه خرداد؛ ماه مقاومت علیه خائنین "اکثریتی" و جانیان اسلامی!
 https://www.youtube.com/watch?v=2_J2OCDcQmw 

تقدیم به خاطره فراموش نشدنی رفقای عزیزم، که سالها است در گورهای بی نام و نشان خفته اند:

فرشاد اسفندیاری (مجاهد)
ابراهیم درخشی (مجاهد)
سعید امامی (مجاهد)
مجید مهدوی (مجاهد)
عباس کاتوزیان (فدایی- گروه اشرف دهقانی)
سعید جاوید  (پیکار)
امید قریب (گروه پیوند)
حیدر زاغی (راه کارگر)
محمد فیروزی (فدایی- اقلیت)
محسن رجب زاده (فدایی- اقلیت)
کیومرث منصوری (فدایی- اقلیت)
حسین طالقانی (فدایی- اقلیت)
و صدها رفیق دیگر، که دیگر یاد و نامی از آنها در خاطرم نمانده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر