چهارشنبه، فروردین ۲۸، ۱۳۹۲

مرگ رفیق و کاسبی نارفیق!-1


اکبر تک دهقان
17 آوریل 2013- 28 فروردین 1392
 
پس از مرگ رفیق فدایی پرتلاش و صمیمی مجید مطبوع صالح در روز 5 مارس- 15 اسفند، یاری رسان و مشاور دلسوز پناهنده گان سیاسی و سازمانده و همراه هر فعالیت مبارزاتی علیه رژیم اسلامی در آلمان، گروه عباس توکل (سازمان "فداییان- اقلیت") و گروه یدی شیشوانی (سازمان اتحاد "فداییان کمونیست") با تأخیر اطلاعیه هایی در این رابطه منتشر کردند. اطلاعیه محفل عباس توکل در روز 8 مارس، تصویری ناکامل از فعالیت تشکیلاتی گذشته او ارائه داده، و در سطری نیز با نحوه بیانی گمراه کننده، تصور نزدیکی رفیق مجید به "مواضع" این جریان اینترنتی را القاء میکرد.
 
گروه یدی شیشوانی، در روز 11 مارس - که در این فاصله چندین اطلاعیه و نوشته از عناصر غیر وابسته به فدایی هم منتشر شده بودند-، در یادداشتی ملال آور و چند سطری و صرفاً از سر رفع تکلیف، در ستون مطالب روز سایت نشریه اینترنتی آن"کار آنلاین"، چنین میگوید:
 
پیام تسلیت  بمناسبت درگذشت رفیق مجید
 
باکمال تاسف باخبرشدیم که رفیق مبارز مجید مطبوع صالح، بعد از یک بیماری طولانی درروز سه شنبه 5مارس 2013 دربیمارستانی درشهرماینتس آلمان بدرود حیات گفته است .
 
رفیق مجید ازجمله انسانهای سوسیالیست وآزادیخواهی بود که سالهای طولانی عمرخودرا درصفوف فعالین سازمان چریکهای فدائی خلق ایران صرف مبارزه برای آزادی و سوسیالیسم نمود.رفیق مجید بعد ازترک فعالیت تشکیلاتی نیز همچنان یکی ازفعالین چپ محل سکونت خودمحسوب میشد . مجید انسانی بود مهربان ، مبارز  وفداکار که علیرغم مشکلات عدیده سرراه، اما هیچگاه ازمبارزه برعلیه ستم واستثمار وزور وسرکوب دست نکشید .
 
بادرگذشت رفیق مجیدجنبش چپ، آزادیخواه وسوسیالیست ایران یکی ازفعالین خستگی ناپذیر خودراازدست داد . ما درگذشت رفیق مجید را  به به همسر ،فرزندان ،خانواده و سایر بازماندگان و رفقای همرزم وی تسلیت میگوئیم ،یادش گرامی و راه اش پررهروباد.
 
روابط عمومی
 
11 مارس 2013
 
سازمان اتحادفدائیان کمونیست
 
               
توضیح: این مطلب همراه با دو مطلب دیگر در صفحه "خانه" وبسایت بالا موجود بود- در قسمت بالا و سمت راست، همراه با تصویر. بعد از دستکاری در پیام و انتشار دوباره  آن در روز 28 اسفند و اینبار در سایت "پیک ایران"، یعنی 13 روز پس از مرگ رفیق مجید و 7 روز پس از انتشار اول این اطلاعیه، دریافت مطلب اولیه دیگر از منبع اصلی امکانپذیر نبود- علیرغم اینکه همچنان بعنوان جدیدترین خبر همراه با تصویر رفیق مجید در محل معرفی قبلی قرار داشت. هر کلیک به "ادامه" و یا تصویر، منجر به بازشدن یک مطلب دیگر میگشت! اطلاعیه دستکاری شده، پس از چند روز در بخش "اطلاعیه ها" در ردیف بالا، قابل دریافت شد! طی این مدت، در همین محل اخیر هم، این اطلاعیه وجود نداشت.
-------------
 
گروه مزبور، پس از به خاکسپاری رفیق مجید در روز 15 مارس، و اطمینان از پراکنده شدن حاضرین در مراسم خاکسپاری، بیکباره در سایت "پیک ایران"، اطلاعیه سابق را با افزودن محتوای سیاسی مهم و جدیدی و در کنار پیام نوروزی آن، در تاریخ 28 اسفند- 18 مارس منتشر میسازد. تاریخ ذیل اطلاعیه هم نه 11 مارس اولیه، بلکه 6 مارس یعنی روز فردای مرگ رفیق مجید و البته اینبار بطور کامل همراه نام هفته و با تاریخ میلادی ذکر میگردد! تغییر تاریخ به روز فردای مرگ رفیق مجید، باید داشتن رابطه نزدیک فرضی این جریان با رفیق و حساسیت و اطلاع از وضعیت سلامتی او را، به اینترتیب محکم کردن پشتوانه سیاسی محتوای جدید را القاء کند. مقایسه این دو ورژیون از یک اطلاعیه و تاریخ متفاوت آنها، نشان میدهند، که برخورد فرصت طلبانه این به اصطلاح سازمان، بدنبال اثبات چه نظر و تبلیغ کدام شعار سیاسی مخربی است. بخشی از اطلاعیه که به رنگ آبی است، شامل قسمت اضافه شده در انتشار جدید آن در سایت "پیک ایران" است:
 
پیام تسلیت - اتحادفدائیان کمونیست
 
پیام تسلیت  بمناسبت درگذشت رفیق مجید 
 
باکمال تاسف باخبرشدیم که رفیق مبارز مجید مطبوع صالح، بعد از یک بیماری طولانی درروز سه شنبه 5مارس 2013 دربیمارستانی درشهرماینتس آلمان بدرود حیات گفته است . رفیق مجید ازجمله انسانهای سوسیالیست وآزادیخواهی بود که سالهای طولانی عمرخودرا درصفوف فعالین سازمان چریکهای فدائی خلق ایران صرف مبارزه برای آزادی و سوسیالیسم نمود.رفیق مجید بعد ازترک فعالیت تشکیلاتی نیز همچنان یکی ازفعالین چپ محل سکونت خودمحسوب میشد . مجید انسانی بود مهربان ، مبارز  وفداکار که علیرغم مشکلات عدیده سرراه، اما هیچگاه ازمبارزه برعلیه ستم واستثمار وزور وسرکوب دست نکشید .رفیق مجید هرچند که سالهای اخیر فعالیت مستقلی داشت ولی هیچگاه دربرابر فعالیت وتلاشهای سازمانها وتشکلهای کمونیستی خودرا بی وظیفه احساس نکرد.او با توجه به اهمیتی که درشرایط کنونی برای اتحاد نیروهای چپ وکمونیست  قائل بود، برغم دوری راه در اولین نشست علنی نیروهای سیاسی چپ وکمونیست درشهر گوتنبرگ سوئد ، تحت عنوان »ازقیام تا قیام » که ازسوی سازمان اتحادفدائیان کمونیست فراخوان داده شده بود ،شرکت فعال نمود و با علاقه وحساسیت فراوان بحث ها را دنبال میکرد.رفیق مجید درهنگام مباحث برنامه ای اتحادفدائیان کمونیست ،دراین مباحث شرکت فعال داشت وی با پیشنهاد خود مبنی بر تغییر فورمولبندی «حق تعیین سرنوشت ملل تاسرحد جدائی » خواستار این شد که دراین  فورمولبندی تغییراتی صورت گیرد و به جای «تاسرحد جدائی» »جدائی کامل نوشته شود ، چراکه معتقد بود، تعیین کردن حدوحدود غیردموکراتیک بوده و ناقض حق تصمیم گیری ساکنین مناطق ملی است وپیشنهادکرد که ازبرنامه حذف شود و به جای آن فورمولبندی «حق تعیین سرنوشت ملل تاجدائی کامل » آورده شود که این فورمولبندی  به تصویب شرکت کنندگان درکنگره رسید و دربرنامه سازمان گنجانده شد. و رفیق مجید با پیشنهاد این تغییر نشان داد که همچون یک کمونیست واقعی دردموکرات بودن هم انسانی است پی گیر .بادرگذشت رفیق مجیدجنبش چپ، آزادیخواه وسوسیالیست ایران یکی ازفعالین خستگی ناپذیر خودراازدست داد . ما درگذشت رفیق مجید را  به به همسر ،فرزندان ،خانواده و سایر بازماندگان و رفقای همرزم وی تسلیت میگوئیم ،یادش گرامی و راه اش پررهروباد.
 
 
دوشنبه 16 اسفند ۱٣۹۱ -  6 مارس ۲۰۱٣
روابط عمومی
 
سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
 
دوشنبه 16 اسفند ۱٣۹۱ -  6 مارس ۲۰۱٣
 
 
تاریخ گذاری اتوماتیک سایت پیک ایران: [تاريخ مطلب: بيست و هشتم اسفند ۱۳۹۱ برابر با هجدهم مارس ۲۰۱۳]
 
توضیح: حال که آبها از آسیاب افتاده و بتصور مسئولین این جریان، کسی هم برخوردی نکرده، خانواده رفیق مجید هم که شکوه ای نکرده است، پس میتوان با خیال راحت اطلاعیه دستکاری شده را در سطحی وسیعتر پخش کرد. از این رو در روز 13 آوریل، نشریه شماره 125 این جریان ("کار کمونیستی"- ارگان رسمی این سازمان  http://www.peykeiran.com/userfiles/file/Kar%20125-email.pdf    و صرفاً اینترنتی)، این اطلاعیه تحریف شده را درج میکند. سایت "کار آنلاین" هم بدنبال  آن، با افزودن مطالب جدیدی به قسمت معرفی مطالب تازه، مطلب مورد ذکر را - حتماً بطور اتوماتیک!- به صفحه اول و سمت چپ منتقل کرده، در مقابل دید بازدید کنندگان قرار میدهد!
 
اطلاعیه دستکاری شده، سریع و بدون دقت کافی تنظیم شده، بویژه اینکه باید بمنظور انتشار همزمان آن با اطلاعیه نوروزی این گروه، عجله بخرج داده میشد. وگرنه با انتشار جداگانه پیام دستکاری شده، پوشاندن تقلب فوق بساده گی ممکن نبود. اطلاعیه فوق در انتشار "پیک ایران"، تنها بصورت یک پاراگراف منتشر شده، تا دنبال کردن تقلب صورت گرفته، مشکل شود!
 
در بخش دوم این نقد، به محتوای دستکاری صورت گرفته و روند دگردیسی این جریان ظاهراً کمونیستی به یک جریان قومی جدایی طلب پرداخته میشود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شما میتوانید در صورت امکان، از این فعالیت با کیفیت بهتر و کمیت بیشتر، حمایت مالی کنید: pouyane50@yahoo.de

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر