سه‌شنبه، فروردین ۲۰، ۱۳۹۲

سایت پیک ایران و "نکبتی" فریبکار و قوم پرست بنام "سازمان اتحاد فداییان کمونیست"


جریان چپ نما و جدائی طلب "سازمان اتحاد فداییان کمونیست" و گرداننده سایت "پیک ایران"، در خود شیرینی برای عناصر و دسته جات سلطنت طلب افراطی، سنگ تمام میگذارد. این گروه، پیش از این هم بنقل از یک منبع راست افراطی در کره جنوبی اعلام کرده بود، که دولت جدید کره شمالی، یک مقام نظامی را، آنهم بدلیل نوشیدن مشروبات الکلی در روزهای عزاداری برای رهبر سابق این کشور، با شلیک خمپاره اعدام کرده است؟! 
در اوج بحران کنونی در شبه جزیره کره، که توده مردم در هول و هراس قرار داشته و به حداقلی از همبستگی نیاز دارند، لمپنی ضدکمونیست افراطی، علیه کشور، مردم کره شمالی و کمونیسم  دست به سمپاشیهای مسموم کننده میزند. یدی شیشوانی مسئول جریان اینترنتی "سازمان اتحاد فداییان کمونیست" و باند اصلاح طلب "پیک ایران" هم، این مهملات تهوع آور را داوطلبانه میان بازدید کننده گان سایت خبری ظاهراً چپ خود تقسیم میکنند.
یدی شیشوانی، همان شخص غیرمسئول و ویرانگری است، که با ورود خود به مقر سازمان چریکهای فدایی خلق ایران- اقلیت در سال 1364، نقش کلیدی را در تشدید بحران تشکیلاتی و سوق دادن آن به درگیری مسلحانه درونی روز 4 بهمن سال فوق در روستای گاپیلون کردستان عراق، ایفا کرد. او که فردی فئودال منش و خودبزرگ بین و قوم پرستی بیش نبود و نیست، بتدریج ماهیت ضدکمونیستی خود را عریان میسازد. برای ناظرین خارج از سازمان، که همواره خط و مشی و تاریخ سازمان را مسئول مستقیم بروز درگیری مسلحانه درونی و فروپاشی تشکیلات معرفی میکردند، رفتار کنونی یدی شیشوانی سندی است که نشان میدهد، چه کسانی با سرنوشت این سازمان و چپ ایران بازی کردند. طرفه اینکه، چنین فردی هم اینک در خارج از کشور، در حال ایجاد یک "آلترناتیو سوسیالیستی" برای طبقه کارگر ایران است؟؟!!
در نشانی زیر، آخرین توصیه مطالعات تئوریک یدی شیشوانی، این شیفته "گرگهای خاکستری" را، به مطالعه فحاشیهای مشمئز کننده فردی "لیبرال" از نوع پرویز ثابتی، حسینی و تهرانی میخوانید. این دومین بار است، که سایت پیک ایران، به لجن پراکنیهای راست افراطی این ضدکمونیست مادرزاد لینک میدهد. بار اول و دو سال قبل، فرد مزبور با خوشحالی به خواننده گان بسیجی و شیفتگان ساواک اطلاع داده بود، که از مطلب افتتاحیه سایت او طی 2 روز و البته تنها بکمک یدی شیشوانی، 10هزار نفر بازدید کرده اند! او نتیجه گیری کرده بود: این نشان میدهد، که افشاگری علیه کمونیستها بسیار ضروری است (نقل بمعنی)
سایت پیک ایران، صفحه اول ستون دوم سمت راست، "لینکهای ارسالی خواننده گان"، لینک سوم از بالا
تاريخ: هفدهم فروردين ۱۳۹۲ برابر با ششم آوريل ۲۰۱۳ ، 11:44:01  
 عنوان لینک:
کره شمالی ، جهنم سرخ .. حقایقی تکاندهنده درباره زندگی در کره شمالی 
پیش از این و در همین وبسایت، به آخرین تبلیغات شبه فاشیستی سایت "پیک ایران" و گروه یدی شیشوانی ("سازمان اتحاد فداییان کمونیست") علیه نیروهای چپ و جنبشهای سوسیالیستی برخورد شده است:
ژورنالیسم محفلی در خارج، در خدمت سرکوب و تحمیق!
همچنین در تاریخی قدیمی تر نیز، مطلب زیر پیرامون خط و مشی این جریان منتشر شده، که در آرشیو جمهوری شورایی قابل دریافت است:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر