پنجشنبه، خرداد ۱۶، ۱۳۹۲

ژورنالیسم بی وجدان-1

 


اکبر تک دهقان
16 خرداد 1392- 6 ژوئن 2013


تبلیغات فاشیستی علیه پناهنده گان از کشورهای عربی!
 
منبع: ستون "لینکهای ارسالی خواننده گان" سایت پیک ایران
 
تاريخ: پانزدهم خرداد ۱۳۹۲ برابر با پنجم ژوئن ۲۰۱۳ ، 15:21:51  
 
"مسلمانانی که از کشور اسلامی با قانون شریعت فرار میکنند و به اروپا پناه میاورند و از امکانات و پاسپورت اروپایی کمال سوع استفاده را میکنند و هر سال در حال زادو ولد برای افزایش نسل خود در کشور میزبان هستند حالا به مانند یک غده چرکین در حال انفجار ویک ویروس خطرناک به جان اروپاه افتاده اند وبلژیک را به عنوان پایتخت اسلامی در نظر گرفته وباعث درد سر جدی برای اروپاه شده اند!" (خط کشی از وبسایت جمهوری شورایی)
 
 
آیا میتوان به میلیونها نفر مردم درمانده ای که به اروپا پناهنده شده اند، به این شیوه ضد دموکراتیک برخورد کرد و آنها را "غده چرکین" و "ویروس" نام نهاد، که "هر سال در حال زاد و ولد ... هستند"؟! این در حالی است، که خارجیان غیراروپایی در اروپا مورد گسترده ترین تبعیضات قرار داشته، و باید سخت ترین و غیرقابل تحمل ترین مشاغل را بعهده بگیرند.
 
گرداننده گان "ترمز بریده" سایت بالا، دیگر نیازی به رعایت هیچگونه ملاحظه ای نمی بینند. آیا این نوع خبررسانی در متن شرایط سیاسی کنونی ایران، دارای مفهوم معینی نیست؟! شاید کسانی معتقد باشند، که از این طریق باید جریان قوم گرای "پارسی" در جامعه ایران تقویت شود، تا حریفی برای دسته جات قوم گرای دیگر بمنظور تبدیل ایران به "یوگوسلاوی" مورد نظر برخی جریانات باند سیاهی تدارک دیده شود.
 
--------------------------
 
آموزش تاریخ معاصر ایران طبق جزوه های آموزشی ساواک!
 
به لینکهای زیر توجه کنید، که چگونه ادعاهای سلطنت طلبان افراطی تحت عنوان "تاریخ صد سال اخیر ایران ما" و برای نسل جوان این کشور تجویز میشود - بعد از 34 سال که از سرنگونی رژیم پهلوی در کشور "ما" میگذرد! همه محتوای هر سه بخش این مهملات ضد دموکراتیک این است:
 
در ایران، پادشاهی مدبر و مدرن و مهربان و شیکپوش حکومت میکرد. مردم هم یک مشت داهاتی و مذهبی و عقب مانده بودند. او باعث پیشرفت و تعالی کشور شد. مردم عقب مانده به تحریک "جاسوسهای سرخ" دیوانه شده، قدر او را ندانستند و آشوب کردند و کشور را به عقب برگرداندند. رژیم سرسپرده شاه نه کسی را سرکوب و شکنجه و اعدام کرده، و نه دست به کودتای جنایتکارانه ای زده و نه توسط هزارفامیل راهزن، صدها میلیارد دلار ثروتهای مردم ایران را به غارت برده بود. نه عکس و نشانه ای از رویدادهای خانمان برانداز و چهره ها و جنبش های چپ و ملی- دموکراتیک و نه اشاره ای به گوشه ای از حقایق واقعی زندگی مشقت بار دهها میلیون مردم، که  تا روز 22 بهمن سال 1357 تحت سلطه رژیم پهلوی قرار داشتند. یک بلندگوی تبلیغاتی وابسته به سلطنت طلبان معمولی، بمنظور همرنگ شدن با جمائت، مطمئنناً به بخش هر چند ناچیزی از حقایق اشاره میکرد.
 
سایت پیک ایران البته اضافه بر بوق کردن این تاریخ نویسی ضد دموکراتیک، به همه کامنت های چندش آور ذیل آن، که شایسته سطح شعور و درک خود آنان است هم لینک داده است:
 
منبع: ستون "لینکهای ارسالی خواننده گان" سایت پیک ایران
 
و به روایت از یک سایت اسپم های کیلویی:
 
 
تاريخ: دوازدهم خرداد ۱۳۹۲ برابر با دوم ژوئن ۲۰۱۳ ، 11:34:22
 
تاریخ اختصاری ایران ما به روایت تصویرطی ۱۰۰سال گذشته تا اوایل انقلاب اسلام: قسمت سوم 
 
تاريخ: دوازدهم خرداد ۱۳۹۲ برابر با دوم ژوئن ۲۰۱۳ ، 11:33:02  
 
تاریخ اختصاری ایران ما به روایت تصویرطی ۱۰۰سال گذشته تا اوایل انقلاب اسلام: قسمت دوم 
 
تاريخ: دوازدهم خرداد ۱۳۹۲ برابر با دوم ژوئن ۲۰۱۳ ، 11:31:53  
 
تاریخ اختصاری ایران ما به روایت تصویرطی ۱۰۰سال گذشته تا اوایل انقلاب اسلام قسمتهای 2 و 3
 
 
جالب اینکه موارد 2 و 3، در قسمت پایین هم برای دومین بار و البته محض تأکید، لینک داده شده اند!
 
-------------------------
 
تبلیغات ارتجاعی علیه شهروندان روسیه بدلیل تاریخ سوسیالیستی آنها!
 
همچنین برای محروم نماندن از سایر افاضات این سایت ظاهراً خبررسانی، به لینکهای زیر هم توجه کنید:
 
منبع: ستون "لینکهای ارسالی خواننده گان" سایت پیک ایران
 
تاريخ: سی ام ارديبهشت ۱۳۹۲ برابر با بيستم مه ۲۰۱۳ ،15:51:35
 
نگهداری فرزندان توسط مادران اجاره ای یا مهدکودک ها در کشور روسیه+ 15 
 
Evil Russian Care Mother Brutally Beats Orphaned Children
 
 
آیا همه مربیان تربیتی و مؤسسات نگهداری کودکان در روسیه، بنا به ادعای منبع بالا، به این شیوه عمل میکنند؟! به کلمه "فرزندان" و "مهد کودک ها" دقت شود! اصطلاح تحقیرآمیز "مادر اجاره ای" دیگر چیست؟!
 
برای کسانی که در غرب زندگی میکنند، شهروندان کشورهای سابق شوروی، عمدتاً بعنوان مردمی با تواناییهای خوب شغلی و با تربیت سالم شناخته شده اند. و تصویر جعلی سایت بالا پدیده ای کاملاً غریب است.
 
--------------------
 
تحلیلهای درباری از علل تیره روزی مردم ایران!
 
چند روزی است، که یک ویدوئو کلیپ، از یکی از طنزپردازان در داخل کشور در محیط سایتها رواج یافته است. پیرامون هنرمند و کار هنری او، نمیتوانم قضاوت کنم. اما محتوای نظر او در این کار، یعنی برخورد به "انتخابات"  لعنتی این رژیم جانی و برخلاف برخی از روشنفکران مرتجع در خارج، توصیه به شرکت در این خیمه شب بازی ضد دموکراتیک نیست.
 
سایت پیک ایران، یکبار در ستون "لینکهای ارسالی خواننده گان" خود و در تاریخ بالای آن، به کلیپ مزبور لینک داده است. تا اینجا مثل بسیاری دیگر از سایتهای اینترنتی:
 
تاريخ: ششم خرداد ۱۳۹۲ برابر با بيست و هفتم مه ۲۰۱۳ ، 23:51:04
 
من که می‌رم رأی بدم، شما هم بريد رأی بديد"، شعر تازه‌ای از محمدرضا عالی‌پيام - "هالو" (ويدئو)

اما این سایت، بازهم و 4 روز بعد، و اینبار بنقل از یک منبع راست افراطی سلطنت طلب و به آدرس جریان "ما هستیم" -که ماهیت آن کم و بیش معرف افراد آشنا است-، به مطلب مزبور دوباره لینک داده است. برای چه؟ چرا به یک مطلب، در دو منبع مختلف لینک داده میشود؟ باید در مورد دومین منبع، حکمتی در کار باشد. البته که حکمتی در کار است که با ماهیت سیاسی گرداننده گان این سایت و محفل سیاسی تحت پوشش آن سازگار است:
 
تاريخ: دهم خرداد ۱۳۹۲ برابر با سی و يکم مه ۲۰۱۳ ، 21:42:11
 
فیلم: هالو من که میرم رای میدم- ادشاهی دستور داد تا برای عبور و مرور مردم از رودخانه ای که مردم را به زحمت می انداخت پلی ساخته شود. مردم بدون هیچ مزد و مواجبی به دست خود پل را بساختند و آماده بهره برداری نمودند.
 
در ذیل لینک دوم به همان مطلب بالا، متنی ارتجاعی و همچنین توهین آمیز وجود دارد، که تحلیل آشنای جریانات راست افراطی از مردم ایران است. طبق این ادعای مسخره، همه بدبختیهایی که توده های زحمتکش ایران با آن دست به گریبان هستند، تنها و تنها ناشی از اطاعت برده وار آنها از حکومتها است و رژیمهای پهلوی و اسلامی، هیچ نقشی در سرکوب این مردم و تیره روزی آنها ندارند. از این سایت "قهوه ای" باید سوال کرد، بیش از صد سال مبارزات مردم علیه هر سه رژیم دیکتاتوری تروریستی و بویژه قتل عامهای گسترده 34 سال اخیر زندانیان سیاسی، اگر حاکی از مقاومت مردم علیه سلطه گران بیرحم در این کشور نیست، پس حاکی از چیست؟

لینک دوم سایت پیک ایران به ویده ئو طنز آقای محمد رضا عالی پیام:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر