شنبه، خرداد ۱۱، ۱۳۹۲

نمایش انتخاباتی قومی- نرانه!

 
 
هشت کاندیدای تأیید صلاحیت شده برای شرکت در "انتخابات" ریاست "جمهوری" از سوی باند راهزن شورای نگهبان رژیم اسلامی در کشور چند زبانی ایران و در قرن بیست و یکم:
 
علی اکبر ولایتی- متولد تهران و ساکن تهران؛ زبان مادری و شرایط فرهنگی: فارسی
 
غلامعلی حداد عادل- متولد تهران و ساکن تهران؛ زبان مادری و شرایط فرهنگی: فارسی
 
محمد باقر قالیباف – متولد مشهد و ساکن تهران؛ زبان مادری و شرایط فرهنگی: فارسی
 
سعید جلیلی- متولد مشهد و ساکن تهران؛ زبان مادری و شرایط فرهنگی: فارسی
 
محمد رضا عارف – متولد یزد و ساکن تهران؛ زبان مادری و شرایط فرهنگی: فارسی
 
حسن روحانی- متولد سمنان و ساکن تهران؛ زبان مادری و شرایط فرهنگی: فارسی
 
محمد غرضی- متولد اصفهان و ساکن تهران؛ زبان مادری و شرایط فرهنگی: فارسی
 
محسن رضایی- متولد مسجد سلیمان و ساکن تهران؛ زبان مادری و شرایط فرهنگی: فارسی
 
حتی یک کاندیدای زن وجود ندارد - در حالیکه حداقل نیمی از جمعیت کشور، از زنان تشکیل شده است. حتی یک کاندیدا از میان شهروندان غیر شیعه، غیر مسلمان و یا غیر مذهبی هم وجود ندارد. تنها و تنها به این اعتبار، نمایش انتخاباتی کنونی رژیم اسلامی، اقدامی تماماً ضد دموکراتیک است.
 
در میان عناصر تأیید شده برای قبضه موقعیت ریاست "جمهوری" این رژیم، یک نفر کاندیدا با زبان مادری غیرفارسی وجود ندارد؛ حتی یک نفر! در حالیکه حداقل 60% از جمعیت شهروندان کشور، دارای زبان مادری غیر فارسی هستند. به همین اعتبار هم که شده، لیست معرفی شده از سوی باند راهزن شورای نگهبان، اقدامی تماماً ضد ملی است!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر