سه‌شنبه، خرداد ۲۸، ۱۳۹۲

مطالبه محوری و فوری از دولت دینی حاکم: برسمیت شناسی مردم ایران بعنوان "شهروند"!اکبر تک دهقان
28 خرداد 1392- 18 ژوئن 2013
 
همه جنایات و ویرانگریهای رژیم اسلامی از روز تأسیس آن بر این اساس بنا شده است، که این ماشین سرکوب و راهزنی و تبعیض، مردم ایران را بعنوان "شهروند" برسمیت نمی شناسد. حکومت اسلامی، باید قوانین و نظامات خود را بر این مبناء قرار دهد، که مردم ایران، نه غنیمت جنگی لشگر اسلام، نه برده و نیمه برده، نه "بنده گان خدا" و "پیروان انبیاء" و اعضاء "امت اسلامی"، و نه رعایا و موالی و عجم و  قبیله و طایفه، بلکه انسانهای جامعه صنعتی یعنی شهروندان، و بطور بنیادی متفاوت از انسانهای جوامع برده داری و فئودالی هستند. *1 به این اعتبار، مردم ایران صاحب حقوق شهروندی بوده، و رژیم حاکم این حقوق رایج در جهان را که حتی قبایل کنونی در جنگلهای آمازون و گینه نو نیز از آن برخوردار هستند، باید از طریق تغییر فوری همه قوانین فعلی خود، صریح و روشن برسمیت بشناسد:
 
1- همه شهروندان ایران، صرفنظر از جنسیت و گرایش جنسی، زبان، مذهب، ایدوئولوژی، نظرات سیاسی و وابستگی حزبی، موقعیت شغلی و اجتماعی و خانواده گی، شکل ظاهری، وابستگی جغرافیایی، تعلقات فرهنگی- هنری، شیوه زندگی و آداب و معاشرت میان خود، انسانهایی برابر محسوب گشته و در برابر دستگاه دولتی و سایر نهادهای قدرت، قانونگذاری، قضایی، صاحبان ثروت و دستگاه مذهبی، باید از حقوقی کاملاً برابر برخوردار شوند.
 
2- همه شهروندان ایران صرفنظر از تفاوتهای ذکر شده، حق ابراز نظر و اعلام علائق فردی و اجتماعی خود در همه امور جامعه را دارا بوده، و مجاز به انتخاب کردن و انتخاب شدن برای کلیه مشاغل دولتی و کشوری، تا بالاترین سطوح سیاسی، قانونگذاری، قضایی و نظامی هستند.
 
3- همه شهروندان ایران از حق برابر در تحصیل، کارآموزی، کسب محل کار، تندرستی، مسکن، درآمد کافی، شرایط بازنشستگی و از کارافتادگی، فعالیتهای هنری و تفریحی و نوع انتخاب خوراک و پوشش برخوردار هستند.
 
4- شهروندان زن از حق انتخاب پوشش، تحصیل، شغل، مسافرت، ورزش و تفریح، و همه انواع مناسبات فردی- اجتماعی خود در حوزه های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، و برابری کامل با مردان در شرایط ازدواج، زندگی خانواده گی، طلاق، ارث و سرپرستی فرزندان برخوردار هستند.
 
5- همه شهروندان ایران از حق بازخواست و کنترل دستگاههای دولتی و کشوری بمنظور اطلاع از چگونگی هزینه درآمدهای کشور، بویژه صرف ثروتهای جامعه برای افراد و نهادهای دولتی و غیردولتی و یا جریانات سیاسی و مذهبی در داخل و خارج از کشور برخوردار هستند.
 
6- همه شهروندان ایران حق دارند برای دفاع از منافع صنفی، سیاسی، فرهنگی و یا شخصی خود، به تشکیل سندیکاها، احزاب سیاسی، انجمن ها، نهادها و مؤسسات مشابه ضروری اقدام کنند.
 
7- همه ارگانهای متفرقه اجرائی و اعمال قدرت، قانونگذاری، قضایی و مشابه آنها، مؤسساتی انتخابی و در چهارچوب قوانین عمومی محسوب گشته، باید بطور مشخص در مقابل مردم و افکار عمومی، دولت، نهاد قانونگذاری و دستگاه قضایی پاسخگو باشند.

-----------------------------

توضیحات


*1- "امام راحل" لیبرالهای ایرانی، در فرمان تأسیس "بنیاد مستضعفان" رژیم در سال 1358، از اموال و منابع این بنیاد چندین بار تحت عنوان "غنائم" نام میبرد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر