سه‌شنبه، آبان ۰۶، ۱۳۹۳

محکومیت دخالت زیانبار جریان PKK در اوضاع حساس غرب ایران!

اکبر تک دهقان
28 اکتبر 2014- 6 آبان 1393

سازمان PKK، حزب اصلی و مسلح کرد در ترکیه و هم اکنون در حال انجام مذاکرات صلح با دولت، طی خبری در سایت خبرگزاری نزدیک به آن خبرگزاری فرات در نشانی زیر، خبر از تشکیل کنفرانس دوم کمیته مرکزی آن داده است. کنفرانس این سازمان بعنوان دومین کنفرانس عمومی، که در کنگره 11 به اعلام آن مقرر گشته است، در فاصله روزهای 15 تا 21 اکتبر در محلی که ذکر نشده، برگزار شده است.

در این خبر اعلام میشود:

"کمیته مرکزی حزب کارگران کردستان در دومین نشست عمومی خود با پرداختن به اوضاع چهار بخش کردستان تصمیمات مهمی اخذ کرده است."

این نشست، به کردستان ایران، از دید این سازمان: "شرق کردستان"، بطور مفصل تر از موارد دیگر اشاره کرده، و بر موضوع ضرورت تشکیل "کانتون های خود مدیریتی" در غرب ایران پرداخته است.

مصوبه کنفرانس کمیته مرکزیPKK  مبنی بر ایجاد "کانتون" های خودمختار در مناطق غرب ایران، بقول این سازمان: "شرق کردستان"، مستقیماً با فعالیتهای تبلیغی احمقانه و مسموم اخیر محفل "راه کارگر" و زیرمجموعه قوم گرای افراطی و علناً جدایی طلب آن موسوم به "اتحاد فداییان کمونیست"، مصاحبه ای با مسئول کانتون کوبانی با تیتر"دستاوردهای جمهوری مهاباد"، همچنین دو متن مرتبط صادر شده توسط ظاهراً "فعالین اجتماعی" در آذربایجان و کردستان و اطلاعیه صادر شده تحت امضاء جریان "احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست" در رابطه با کوبانی، در ارتباط است. این دارودسته کاسبکار خارج از کشوری، باید امروز در برابر تبعات سیاسی مهلک سیاست بازیهای توطئه گرانه خود در استانهای کردستان، کرمانشاهان، آذربایجان غربی و ایلام پاسخگو باشد.

رفتار محفل "راه کارگر"، مصداق کامل همان داستانی است که میگوید: یک دیوانه سنگی را به درون چاه پرتاب میکند، که بعدها صد عاقل هم قادر به بیرون آوردن آن نخواهند شد! این جریان باید یکبار به خود زحمت بدهد و موضوع "خود مدیریتی" کانتونی در سوریه تحت جنگ داخلی مهلک را توضیح دهد. بیش از نیمی از کشور 23 میلیونی سوریه آواره جنگی محسوب شده، در شرایط عصر حجر زندگی میکنند. در "خودمدیریتی" کانتونهای "راه کارگر"، چه فعالیت مولدی، نظیر اقتصادی و آموزشی و نظایر آنها وجود دارد و یا میتواند شکل بگیرد؟

محفل "راه کارگر"، سازماندهی ساده بر مبنای دفاع نظامی و تقسیم کمکهای اولیه سازمانهای خیریه بین المللی را در شهرهایی که بطور جدی نه ساکنینی و نه تولیدی در آنها وجود دارد، و نه نظامی اداری به معنی واقعی میتواند در آنها شکل بگیرد را به شیوه کودکانه ای "ایده آلیزه" میکند. این جریان، از نوع جدیدی از نظامات سیاسی و الگوی دموکراتیک برای مردم کشورهای "خاورمیانه" دم میزند! مصوبه کنفرانس کمیته مرکزی PKK، قبل از همه همین مهملات درج شده در سایت جریان "راه کارگر" و اطلاعیه محفل عده ای سرگردان و پوک تحت عنوان "احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست" را معیار اتخاذ سیاست ذکر شده پیرامون ضرورت تأسیس کانتون در "شرق کردستان" آن قرار داده است.

سازمان PKK، جریانی آنارشیست، با گرایشات آشکار نهیلیستی، قوم گرایی افراطی، لاقید، بی مسئولیت، فاقد فرهنگ دموکراتیک، بدون بنیادهای ایدوئولوژیک پیشرو، بیرحم نسبت به مخالفین و بی اطلاع از زندگی غیرنظامی بوده، به سنتهای سیاسی مردم ایران تعلق ندارد. دخالت این جریان در اوضاع سیاسی حساس ایران، بویژه استان آذربایجان غربی، که نسبت به آن در میان مردم غیرکرد این منطقه حساسیت ویژه ای وجود دارد، تنها میتواند نتایج فاجعه باری ببار آورد و لاغیر!

رفتار غیر دموکراتیک PKK مبنی بر دخالت غیرمسئولانه در امور داخلی مبارزات مردم ایران، همچنین باید آنهایی را که در دفاع بحق از مقاومت مردم کوبانی، ندانسته به بلندگوی تبلیغاتی رایگان PKK مبدل میشوند، هشیار کند. یک فرد و نیروی دموکراتیک از ایران، تنها و تنها  از مقاومت مردم و رزمندگان علیه تروریستهای گله های داعش حمایت میکند و نه از طرحهای گنگ و کش دار و ماجراجویانه و بدون هیچ گزارش موثقی نظیر "خودمدیریتی" کانتونها و یا بدتر از آن: تئوریهایی نظیر "ملت دموکراتیک" و "کنفدرالیسم دموکراتیک" ادعایی سازمان PKK!

"فعالین اجتماعی" ایرانی، باید در حمایت از مبارزات مردم کوبانی، از صدور "چک سفید" برای نشستهای تصمیم گیری کمیته مرکزی PKK، آنطور که جریان کاسبکار "راه کارگر" مبتکر آن است، خودداری کنند. عواقب صدور چنین چک های سفیدی را باید مردم ایران تحمل کنند و نه افراد مرفه و بی خیال شرکت رسانه ای "راه کارگر" در پاریس و  لندن و استکهلم و فرانکفورت، که حتی یک قطره خون برای ریخته شدن ندارند!
------------------
- تأکیدات از طریق فونت درشت و خط کشی از "بازسازی" است.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر